Young businesswoman using the laptop for working.
Groupama help.

КАК ДА СКЛЮЧАЗАСТРАХОВКАОНЛАЙН

  • Избери застраховка
  • Въведи данни за твоята застраховка
  • Заяви или купи полица онлайн
  • Получаваш документите си по имейл или с куриер
Groupama help.

КАКВИ ОНЛАЙН УСЛУГИМОГА ДА ПОЛЗВАМ ВКЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ

  • Онлайн плащане на вноска
  • Онлайн проследяване на щети
  • Статус на твоите застраховки
  • Насоки как да заявя щета
  • Услуги за клиенти със Здравна застраховка
Моля, изчакайте!