Young businesswoman using the laptop for working.
Groupama help.

КАК ДА СКЛЮЧАЗАСТРАХОВКАОНЛАЙН

 • Избери застраховка
 • Въведи данни за твоята застраховка
 • Заяви или купи полица онлайн
 • Получаваш документите си по имейл или с куриер
Groupama help.

КАКВИ ОНЛАЙН УСЛУГИМОГА ДА ПОЛЗВАМ ВКЛИЕНТСКИЯ ПОРТАЛ

 • Онлайн плащане на вноска
 • Онлайн проследяване на щети
 • Статус на твоите застраховки
 • Насоки как да заявя щета
 • Услуги за клиенти със Здравна застраховка
 • Регистриране на щета по Каско и Имущество
 • Възстановяване на разход по здравна застраховка
Моля, изчакайте!