1. 1Бърза калкулация на премия
  2. 2Попълване на данни
  3. 3Издаване на полица
Стъпка 1

Калкулатор за пакет Автокаско и Гражданска отговорност

* Всички полета са задължителни.

За автомобила

„Издаване на Сертификат „Зелена Карта“ към застрахователна полица ГО“.

Премията е изчислена за МПС с ляв волан и липса на виновно причинено ПТП през последните 3 години.

Премията е изчислена за МПС, което няма да се управлява от чужд гражданин без разрешение за пребиваване в РБългария.

Моля, изчакайте!