• Стъпка 1Бърза калкулация на премия
  • Стъпка 2Попълване на данни
  • Стъпка 3Издаване на полица
Стъпка 1

Калкулация на цена Гражданска отговорност

За автомобила

„Издаване на Сертификат „Зелена Карта“ към застрахователна полица ГО“.

За застраховащ

Премията е изчислена за МПС с ляв волан и липса на виновно причинено ПТП през последните 3 години.

Премията е изчислена за МПС, което няма да се управлява от чужд гражданин без разрешение за пребиваване в РБългария.

Изчислете премията на застраховката си, чрез специално разработения калкулатор за гражданска отговорност на автомобилистите
Моля, изчакайте!