1. 1Бърза калкулация на премия
  2. 2Попълване на данни
  3. 3Издаване на полица
Стъпка 1

Калкулатор за Мултитрип застраховка

* Всички полета са задължителни.

Данни за пътуването

Покрити медицински разходи на човек

Допълнителна защита

Клиент/Застраховащ по полицата

Цел на пътуването

Застраховано лице

Научете повече

Продуктът е от съществено значение, за да защитите себе си и Вашите близки срещу непредвидени събития. Покрива спешни медицински случаи, стоматологични разходи при спешни състояния, правна помощ, изгубен багаж, закъснения на полети и други, предлагайки спокойствие по време на Вашите пътувания.

Да, полицата може да покрие различни рискове, които могат да възникнат в хода на пътуването Ви. Сред тях са например забавяне или загуба на багажа Ви, възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи. Можете да се застраховате и срещу непредвидено удължаване на престоя заради непредвидено заболяване или инцидент, а също и при преждевременно спешно завръщане. Можете да включите към покритията си също и финансова компенсация при закъснение на полет или пропускане на свързващ полет.

Сумата или т. нар. застрахователна премия се изчислява въз основа на различни фактори като продължителност на престоя, брой на пътуващите, дестинация, цел на Вашето пътуване и избрани от Вас допълнителни покрития, при които ще получите финансова подкрепа и обезщетение. Нашият онлайн калкулатор опростява максимално процеса и предлага незабавни оферти.

Покриват се набор от рискове като промяна в престоя, закъснение на полети, изгубен багаж, правна подкрепа и др.

При настъпване на застрахователно събитие в чужбина, е необходимо да уведомите АСИСТИРАЩАТА КОМПАНИЯ на тел.: + 359 2 850 89 89. За всякакви въпроси или помощ за Вашата застраховка можете да се свържете с Групама на 0700 132 32 или да посетите нашия уебсайт на адрес www.groupama.bg.

След като вече сте клиент на Групама, имате достъп до нашия клиентски портал MyGroupama. След бърза и лесна регистрация в него, имате достъп до различни онлайн услуги. В портала лесно можете:

  • Да платите вноска онлайн;
  • Да проследите заведени щети;
  • Да проследите статуса на застраховките си - кога изтичат и кога Ви предстои плащане;
  • Да получите насоки как да заявите щета;
  • Да се възползвате от услуги по здравна застраховка Groupama Vita.
Моля, изчакайте!