• Стъпка 1Бърза калкулация на премия
  • Стъпка 2Попълване на данни
  • Стъпка 3Издаване на полица
Стъпка 1

Калкулация на цена Любим Дом

За застраховката

Ако ВИК инсталацията ви е изградена от полипропиленови тръби, изберете „Подменена“ независимо на колко години е
Ако дограмата ви е PVC или алуминиева, същата се счита за подменена независимо на колко години е. Моля изберете „Подменена“ независимо на колко години е
Има се предвид отстоянието от най-близкия водоем – река, езеро, язовир, море и други.

Застрахован

Валута на полицата

Обекти на застраховката

Недвижимо имущество

Обзавеждане

Обща гражданска отговорност

Злополука на членовете на домакинството

Отмяна на пътуване

Начин на плащане на премия

Запознайте се със застрахователната премия, благодарение на калкулатора за имуществени застраховки, който изчислява цената на полицата по избрания от вас продукт.
Моля, изчакайте!